Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Produkt dnia
KRZESŁO MILANO BIAŁE black
KRZESŁO MILANO BIAŁE black
159,00 zł 99,00 zł
szt.
KRZESŁO MILANO CZARNE black
KRZESŁO MILANO CZARNE black
159,00 zł 99,00 zł
szt.
KRZESŁO MILANO SZARE black
KRZESŁO MILANO SZARE black
159,00 zł 99,00 zł
szt.
HOKER welurowy CALISO czarny velvet
HOKER welurowy CALISO czarny velvet
299,00 zł 219,00 zł
szt.
HOKER welurowy CALISO SZARY black
HOKER welurowy CALISO SZARY black
299,00 zł 219,00 zł
KRZESŁO NORDIC CZARNE black
KRZESŁO NORDIC CZARNE black
199,00 zł 149,00 zł
szt.
KRZESŁO NORDIC GRAFITOWE black
KRZESŁO NORDIC GRAFITOWE black
199,00 zł 149,00 zł
szt.
HOKER welurowy BALI CZARNY black
HOKER welurowy BALI CZARNY black
299,00 zł 195,00 zł
szt.
HOKER  BALI CZARNY black
HOKER BALI CZARNY black
299,00 zł 189,00 zł
szt.
HOKER welurowy BALI SZARY black
HOKER welurowy BALI SZARY black
299,00 zł 195,00 zł
szt.
Hoker Denver Czarny Black
Hoker Denver Czarny Black
249,00 zł 159,00 zł
szt.
Hoker Denver Black  Velvet Czarny
Hoker Denver Black Velvet Czarny
249,00 zł 169,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego KrzeslaiHokery.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.krzeslaihokery.pl/ prowadzony jest przez firmę: 
CHILL ART DAWID ŁUKASIK, SANDOMIERSKA 24/60, 85-830 BYDGOSZCZ nip: 953 24 75 346 regon: 340263012

2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta, lub złożenie zamówienia bez rejestracji, jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. 
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.krzeslaihokery.pl/ 
3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: do 24h, przy założeniu zlecenia płatności na rzecz zamówienia i kosztów wysyłki w dniu złożenia zamówienia.

§3. TOWAR
1. Wszystkie towary sprzedawane na stronie http://www.krzeslaihokery.pl/ są wolne od wszelkich wad. Tolerancja wymiarów może wynosić do 2 cm. Kolory produktów prezentowane w galerii produktu nie zawsze oddają rzeczywisty odcień materiału i często zależą od ustawień wyświetlacza urządzenia na którym prezentowany jest przedmiot. 

2. Ceny Towarów w Sklepie nie zawierają kosztu dostawy o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania Zamówienia

§4. PŁATNOŚCI
1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu. Faktura VAT imienna lub Faktura VAT na firmę jeśli w dodatkowych informacjach są podane dane do jej wypisania. 
3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. 
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. 
5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§5. DOSTAWA
1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. 
2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. 
3. Klient jest zobowiązany sprawdzić zawartość przed odbiorem - w przypadku uszkodzeń sporządzić protokół szkody. Towar zabezpieczamy z duża starannością, jeśli jednak zdarzy się uszkodzenie należy ten fakt zgłosić w przeciągu maksymalnie 3 dni od otrzymania towaru i przedstawić protokół szkody. 
4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupującemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Nie ma możliwości zwrotu mebli, które były zmontowane/używane (W szczególności hokerów które posiadają mechanizmy zatrzaskowe aktywowane przy montażu). 
2. Aby odstąpić od umowy zawartej na krzeslaihokery.pl, należy wypełnić formularz dostępny po kliknięciu w link oraz dołączyć go do paczki. 

Przesyłkę wraz z podpisanym formularzem należy nadać na adres: 

KrzeslaiHokery.pl
Glinki 79
85-861 Bydgoszcz
Tel: 530 888 484.

Szczegóły opisane zostały w zakładce REKLAMACJE I ZWROTY.

3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu akceptacji zwrotu przez pracownika firmy CHILL-ART, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 
4. Przypadki wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zostały opisane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. 
5. Zwracany towar musi być nieuszkodzony, kompletny i nienoszący śladów użytkowania.

§7. REKLAMACJE
1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy przez system reklamacji dostępny na stronie http://glow-vision.home.pl/reklamacja.pdf.
Reklamacje towaru uszkodzonego w transporcie należy zgłosić do 3 dni od otrzymania towaru. 
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 
5. Adres do wysyłki reklamacji: 
KrzeslaiHokery.pl - Zwroty, 
GLINKI 79, 
85-861 Bydgoszcz
530 888 484


6. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
6. Oferowane przedmioty (krzesła oraz hokery) przeznaczone są do użytku domowego. 
7. Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata; Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) 
3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r.

 

Polityka prywatności sklepu

 

1. Dokonując zakupu w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy, przeniesienia i usunięcia ich z bazy, prawo do bycia zapomnianym, prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

2. Sprzedawca Chill Art Dawid Łukasik ul.Sandomierska  24/60 85-830 Bydgoszcz nip 953 24 75 346 
jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających.

Sprzedawca przestrzega zasad Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Dane osobowe, zawarte w Umowie sprzedaży, Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie naruszy praw i wolności osoby, której dane dotyczą i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszego paragrafu. Sprzedawca informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane, do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z RODO .

Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firmy hostingowej, w której dane te są przechowywane, firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, firm świadczących usługi wysyłkowe zwanymi firmami kurierskimi, firm świadczących usługi wysyłki towaru bezpośrednio z własnego magazynu do Klienta, podwykonawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych, przetwarzanych przez Administratora, wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Każdorazowo Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

2.2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto),

2.2.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

2.3.1. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w celu nawiązania ewentualnej współpracy, zawarcia umowy, bądź kontynuowania istniejących stosunków handlowych, przesyłania informacji handlowej lub otrzymywania informacji marketingowych, w tym poprzez zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie,

2.3.2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - realizacja umowy (zwanej: „Umową”), dla której przetwarzanie danych jest niezbędne, a dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a także do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,

2.3.3. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

2.3.4. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu działań marketingowych oraz dochodzenia roszczeń.

2.4. Dane mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku, gdy wymaga tego usługa, którą Pani/Pan zamówi. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty świadczące usługi księgowe, prowadzące działalność kurierską, usługi prawne, usługi płatnicze. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi, podwykonawcy realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów, nie będących konsumentami, Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.6. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora danych osobowych, że się zdezaktualizowały.

2.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy, lub realizacja działań marketingowych nie będą możliwe. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2.8. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora danych osobowych, że się zdezaktualizowały.

2.9. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do dnia rozwiązania Umowy, nie krócej jednak niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy albo do czasu cofnięcia zgody, w przypadku gdy była wymagana, albo wniesienia sprzeciwu.

2.10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren państw trzecich (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.

2.11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

2.12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

2.13. Ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które dostarczono na podstawie zgody lub Umowy, w tym może Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.*1

2.14. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

2.15. W związku ze świadczeniem usług możemy dokonywać profilowania*2, wykorzystując do tego podane przez Panią/Pana dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami może Pani/Pan być zainteresowany, na podstawie Pani/Pana dotychczasowych działań, i na wysyłaniu bądź wyświetlaniu profilowanych w ten sposób ofert lub reklam usług.

*1 Jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej zgody lub umowy

*2 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


3. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych.

4. W czasie wizyty na stronie internetowej Sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi strony Sklepu, służących optymalizacji korzystania ze strony Sklepu. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.

5. Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania ze strony przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów stron oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.


6. Podmioty gospodarcze wymienione w niniejszym paragrafie, danych którymi dysponują o użytkownikach Sklepu, nie mogą przekazywać osobom trzecim, chyba że będą zobowiązane uczynić to na podstawie przepisów prawa.

7. Niniejszym, użytkownik zostaje poinformowany, że korzystanie z niniejszej strony internetowej Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez podmioty wymienione w niniejszym paragrafie, dotyczących go danych w sposób i w celach określonych w tym paragrafie.

8. Odnośnie plików cookies, użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania lub ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności strony Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w opisach zawartych w Pomocy przeglądarki internetowej.

9. Korzystanie z niektórych opcji serwisu, jak np. historia zakupów, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

10. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

11. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty e-mail.

12. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy po zrealizowaniu Zamówienia zgodnie z RODO. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu.

13. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Obsługa sklepu kontaktuje się z Klientami za pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

14. Po złożeniu Zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego Zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi Newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie korzystając z formularza na stronie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji.

15. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, realizacji rabatów wynikających z programu lojalnościowego Sklepu, realizacji roszczeń reklamacyjnych, a także spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi.

16. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl