Produkt dnia
KRZESŁO MILANO BIAŁE
KRZESŁO MILANO BIAŁE
159,00 zł 79,00 zł
szt.
KRZESŁO KING CZARNE
KRZESŁO KING CZARNE
199,00 zł 139,00 zł
szt.
STOLIK KAWOWY BIAŁY 60 cm
STOLIK KAWOWY BIAŁY 60 cm
249,00 zł 199,00 zł
szt.
KRZESŁO AXEL VELVET aksamit SZARE
KRZESŁO AXEL VELVET aksamit SZARE
249,00 zł 159,00 zł
szt.
KRZESŁO WESTA VELVET aksamit GRAFITOWE
KRZESŁO WESTA VELVET aksamit GRAFITOWE
299,00 zł 199,00 zł
szt.
KRZESŁO ASKER VELVET aksamit GRANATOWE
KRZESŁO ASKER VELVET aksamit GRANATOWE
299,00 zł 199,00 zł
szt.
KRZESŁO ASKER VELVET aksamit GRAFITOWE
KRZESŁO ASKER VELVET aksamit GRAFITOWE
299,00 zł 199,00 zł
szt.
KRZESŁO ASKER VELVET aksamit SREBRNOSZARE
KRZESŁO ASKER VELVET aksamit SREBRNOSZARE
299,00 zł 199,00 zł
szt.
KRZESŁO ASKER VELVET aksamit ŻÓŁTE
KRZESŁO ASKER VELVET aksamit ŻÓŁTE
299,00 zł 199,00 zł
szt.
KRZESŁO MILANO transparentne
KRZESŁO MILANO transparentne
199,00 zł 159,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego KrzeslaiHokery.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.krzeslaihokery.pl/ prowadzony jest przez firmę: 
CHILL ART DAWID ŁUKASIK, SANDOMIERSKA 24/60, 85-830 BYDGOSZCZ nip: 953 24 75 346 regon: 340263012

2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta, lub złożenie zamówienia bez rejestracji, jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. 
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.krzeslaihokery.pl/ 
3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: do 24h, przy założeniu zlecenia płatności na rzecz zamówienia i kosztów wysyłki w dniu złożenia zamówienia.

§3. TOWAR
1. Wszystkie towary sprzedawane na stronie http://www.krzeslaihokery.pl/ są wolne od wszelkich wad.

§4. PŁATNOŚCI
1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu. Faktura VAT imienna lub Faktura VAT na firmę jeśli w dodatkowych informacjach są podane dane do jej wypisania. 
3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. 
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. 
5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§5. DOSTAWA
1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. 
2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. 
3. Klient jest zobowiązany sprawdzić zawartość przed odbiorem - w przypadku uszkodzeń sporządzić protokół szkody. Towar zabezpieczamy z duża starannością, jeśli jednak zdarzy się uszkodzenie należy ten fakt zgłosić w przeciągu maksymalnie 3 dni od otrzymania towaru i przedstawić protokół szkody. 
4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupującemu, który jest Konsumentem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. 
2. Aby odstąpić od umowy zawartej na krzeslaihokery.pl, należy wypełnić formularz dostępny po kliknięciu w link oraz dołączyć go do paczki. 


Przesyłkę wraz z podpisanym formularzem należy nadać na adres: 

KrzeslaiHokery.pl
Glinki 79
85-861 Bydgoszcz
Tel: 530 888 484.

3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu akceptacji zwrotu przez pracownika firmy CHILL-ART, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 
4. Przypadki wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zostały opisane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. 
5. Zwracany towar musi być nieuszkodzony, kompletny i nienoszący śladów użytkowania.

§7. REKLAMACJE
1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy przez system reklamacji dostępny na stronie http://glow-vision.home.pl/reklamacja.pdf. Reklamację towaru uszkodzonego w transporcie należy zgłosić do 3 dni od otrzymania towaru. 
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 
5. Adres do wysyłki reklamacji: 
CHILL ART DAWID ŁUKASIK - Zwroty, 
BYDGOSZCZ, GLINKI 144, 
85-861 Bydgoszcz
530 888 484
6. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
7. Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata. Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) 
3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r.

 

1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy, przeniesienia i usunięcia ich z bazy, prawo do bycia zapomnianym, prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

2. Sprzedawca czyli CHILL ART DAWID ŁUKASIK SANDOMIERSKA 24/60 85-830 BYDGOSZCZ
NIP 953 24 75 346 jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających.
Sprzedawca przestrzega zasad Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Dane osobowe, zawarte w Umowie sprzedaży, Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie naruszy praw i wolności osoby, której dane dotyczą i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszego paragrafu. Sprzedawca informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane, do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z RODO. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firmy hostingowej, w której dane te są przechowywane, firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, firm świadczących usługi wysyłkowe zwanymi firmami kurierskimi, firm świadczących usługi wysyłki towaru bezpośrednio z własnego magazynu do Klienta, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych.

4. W czasie wizyty na stronie internetowej Sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi strony Sklepu, służących optymalizacji korzystania ze strony Sklepu. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.

5. Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania ze strony przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów stron oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.


6. Podmioty gospodarcze wymienione w niniejszym paragrafie, danych którymi dysponują o użytkownikach Sklepu, nie mogą przekazywać osobom trzecim, chyba że będą zobowiązane uczynić to na podstawie przepisów prawa.

7. Niniejszym, użytkownik zostaje poinformowany, że korzystanie z niniejszej strony internetowej Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez podmioty wymienione w niniejszym paragrafie, dotyczących go danych w sposób i w celach określonych w tym paragrafie.

8. Odnośnie plików cookies, użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania lub ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności strony Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w opisach zawartych w Pomocy przeglądarki internetowej.

9. Korzystanie z niektórych opcji serwisu, jak np. historia zakupów, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

10. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

11. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty e-mail.

12. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy po zrealizowaniu Zamówienia zgodnie z RODO. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu.

13. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Obsługa sklepu kontaktuje się z Klientami za pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

14. Po złożeniu Zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego Zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi Newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie korzystając z formularza na stronie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji.

15. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, realizacji rabatów wynikających z programu lojalnościowego Sklepu, realizacji roszczeń reklamacyjnych, a także spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi.

16. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl